üretim YÖNETİMİ

ÜRÜN AĞAÇLARI

Ürün ağaçlarını, bir mamulü üretmek için gerekli olan hammadde
ve/veya yarı mamullerin hangi hiyerarşik yapı ve miktarlarda bir araya getirilmesi gerektiğini tanımlayan reçeteler olarak düşünülebilirsiniz. Bu reçeteler her bir işletmeye göre farklılık gösterir. Ürün ağaçlarında yer alan ürünlerin ve yarı ürünlerin yapısıyla ilgili bilgiler, üretimden satışa kadar her alanda kullanılmaktadır.

h

TANIMLAMALAR

Üretim modülü kapsamında işletmenizin yapısına uyumlu iş istasyonları tanımlanabilir. Eklenecek kırılımlarla alt ve üst istasyon seçimi yapılabilir. İş istasyonlarında gerçekleştirilerek, ürünün hazır hale gelmesini sağlayan operasyon türleri tanımlanabilir. Çalışma programlarının yanı sıra üretimin hangi durumlarda aksadığını işletmenize uygun duraklama tipleriyle tanımlayabilirsiniz.

ÜRETİM SÜREÇLERİ

Bir ürünü üretmek için kullanılacak olan işlem ve işletmenizin yapısına uygun şekilde belirlenecek işlem sıraları ile akış diyagramları sayesinde operasyon akışlarının tasarlanmasını gerçekleştirebilirsiniz.

l

ÜRETİM PLANLAMA

Üretim planlama sistem içerisinde üretimin takip edildiği bölümdür. Satış sonrasında ya da stokta tutulmak istenerek üretilmesine karar verilen ürün kalemlerinin üretim planlama modüle aktarılmasıyla üretim süreci başlamış olur. Üretimin malzeme ihtiyaç planlaması, istasyonlara atanması, sonuçlandırılması ve sevkiyata hazır hale getirilmesi bu modülün işlevlerindendir.

En kısa zamanda size ulaşalım.

Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi alabilmek için lütfen bilgilerinizi bırakınız.

SMART AR-GE

SMART BİZ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÜRETİM YÖNETİMİ

SATIN ALMA YÖNETİMİ

STOK TÖNETİMİ

PROJE YÖNETİMİ

TEDARİKÇİ YÖNETİMİ

SİSTEM YÖNETİMİ

SMART CONTENT

SMART PARS