İÇERİK ÜRETİM VE İLETİMİNİN EN AKILLI YOLU

smart content
ÜRETİLMİŞ VE KİŞİLEŞTİRİLMİŞ İÇERİĞİN TESLİM EDİLMESİNİ SAĞLAYARAK İŞİNİZİN BAŞARI İE SONUÇLANMASINA KATKIDA BULUNAN BİR ÇÖZÜM YOLU

üretilmiş ve kişiselleştirilmiş içeriğin teslim edilmesini sağlayarak işinizin başarı ile sonuçlanmasına katkıda bulunan bir çözüm yolu

 

İşletmelerde İçerİk üretİm &

İletİm sürecİ

 

N
Smart Content, üretilmiş ve kişiselleştirilmiş içeriğin teslim edilmesini sağlayarak işinizin başarı ile tamamlanmasına katkıda bulunan bir çözüm yoludur.
N
İletişim odaklı iş süreçlerinizi otomatize eder.
N
İletişimlerinizde müşteri odaklı bir yaklaşım sağlar ve sizin müşterilerinize özel bir içerik oluşturabilmenizi sağlar.
N
Esnek mimari yapısı ile işinizi kolaylaştıracak uygun çözümler sunar.
N
Daha az denetim sürecine ihtiyaç vardır; İçeriklerin yönetimi basit bir görev haline gelir.

 

 

SMART CONTENT ÖZELLİKLERİ

 

DİĞER SİSTEMLERDEN VERİ DERLEME

Smart Content herhangi bir veri kaynağından dinamik içerik oluşturulmasını sağlar ve müşterilerinize özel standartlaştırılmış bir içerik olarak temsil eder. Bu genişletilebilir mimari yapısı ile herhangi bir bilgi sisteminin de veri kaynağı olarak kullanımını sağlar.

ÇOKLU FORMAT DESTEĞİ

Smart Content PDF, HTML, MS DOC, MS EXCEL, XML, CSV ve PostScript dahil olmak üzere çeşitli içerik türleri için destek sağlar. Kolayca diğer formatları destekleyecek şekilde ihtiyaçlarınız doğrultusunda genişletilebilir.

İLETİŞİM ODAKLI SÜREÇ YÖNETİMİ

Smart Content işletmelerde iletişim odaklı iş süreçlerinin otomasyonunu ve görünürlüğünü sağlayarak verimliliği arttırır. İnsanlar, sistemler ve içerik dahil edilerek iş akışlarının oluşturulmasını sağlar. Smart Content ’in süreç otomasyonu iç ve dış iletişim sırasında meydana gelebilecek olan hata oranlarını ve gecikmeleri azaltır. Bu,  işletmelerde etkin bir işbirliği platformu sağlar.

İŞ KURALLARININ UYGULANMASI

Bir işletmede bazı içerikler ancak yetkili kullanıcılar tarafından oluşturulabilir. Smart Content, her bir içerik türü gereken rollerin oluşturulmasını kolaylaştırır. Buna ek olarak işletmeniz iş kurallarınıza göre başka kısıtlamalar da uygulanayabilir. Örnek olarak, eğer bir müşteriniz son sözleşmenin şartlarını karşılamazsa, işletme yeni bir sözleşme belgesinin oluşturulmasına izin vermeyebilir. Smart Content, oluşturulan bu kuralları doğrular ve içeriğin oluşturulup oluşturulamayacağına karar verir.

İÇERİK TESLİM YÖNTEMLERİ

Oluşturulan içerikler birden fazla kanal üzerinden müşterilerinize teslim edilebilir.  Dağıtım kanalları e-posta, posta, FTP gibi geleneksel olan yöntemler ile sınırlı değildir. Smart Content şirketinizin ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) sistemi ile sorunsuz bir şekilde entegre olabilir. Aynı zamanda şirketinizin Facebook sayfasında da yeni eklenen ürünlerinizin özetini yayınlayabilirsiniz.

TALEP ÜZERİNE, TOPLU OLARAK VE OLAY TABANLI İÇERİK YÖNETİMİ

Kullanıcılar içerik isteklerini Smart Content web tabanlı arayüzü kullanarak oluşturabilirler. Bu arayüzü kullanılarak oluşturulan içeriği görüntülemek de mümkündür. Toplu içerik istekleri için toplu istemci kullanılabilir. İçeriklerin üretilmesi ve teslim edilmesi bazı iş olaylarına yanıt olarak da tetiklenebilir.

Diğer Bilgi Sistemleri ile Entegrasyonu

Hiçbir kurumsal sistem günümüzün karmaşık BT ekosisteminde bağımsız bir şekilde çalışamaz. Smart Content ’i CRM bileşenleri veya müşteri portalları gibi diğer sistemlerle kolayca entegre edebilirsiniz. İçerik oluşturma veya içeriğin teslimatı hakkında diğer sistemleri de bilgilendirebilirsiniz.

Dinamik İçerik Seçimi

İçerik oluşturulurken gereken veriler dinamik olarak seçilebilir. Örneğin kullanılacak kapak mektubunun türü müşterinin durumuna göre otomatik olarak seçilebilir. Bu durumda kullanıcılar içerik oluştururken, uygun bir kapak mektubunun belirlemek için düşünmek zorunda kalmazlar

İzlenebilirlik

Meydana gelen komünikasyonların hepsi sistemde arşivlenir. Bu durum işletmelerde meydana gelen tüm komünikasyonları izlenme olanağı verir. Artık oluşturulan içerikler şirket çalışanlarının  e-posta adresleri üzerinde dağınık bir şekilde değildir. Smart Content oluşturulan bu içeriklerin çeşitli parametrelere  göre analiz edilmesini sağlayacak bir dashboard da kullanıcıya sunar.

Aranabilirlik

Bir içeriğin değerli olması için zamanında erişilebilir olması gerekir. Smart Content ile oluşturulan içerikleri oluşturulma tarihi, içeriği oluşturan kişi veya tanımlanmış herhangi bir kritere göre arama yapabilirsiniz.

 

müşteri çözümleri

 

İçerikler işletmelerin günlük süreçlerinin yerine getirilmesinde önemli bir yer tutar. İçerik üretimi ve teslim edilmesi operasyonlarının verimli hale getirilmesi şirketin genel verimliliğine olumlu etkide bulunacaktır. İçeriklerin verimli, güvenli ve doğru bir şekilde üretilip analiz edilebilmesi işletmelerin başarılarına katkıda bulunan önemli bir etmendir.

İçeriğin üretilmesi ve teslim edilebilmesi için, işletmeler genellikle özel geliştirilen çözüm yolları kullanırlar. Ancak içeriği gösterim biçimi için aldıkları destek ise genellikle daha sınırlıdır. Bilgi kaynakların sayısı ve gösterim seçenekleri arttıkça, kavramsal olarak aynı sorunu ele alan yeni çözüm yolları iş uygulama portföyüne ilave edilir.

En kısa zamanda size ulaşalım.

Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi alabilmek için lütfen bilgilerinizi bırakınız.

SMART AR-GE

SMART BİZ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÜRETİM YÖNETİMİ

SATIN ALMA YÖNETİMİ

STOK TÖNETİMİ

PROJE YÖNETİMİ

TEDARİKÇİ YÖNETİMİ

SİSTEM YÖNETİMİ

SMART CONTENT

SMART PARS