SİZE ÖZEL SEKTÖREL ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ

endüstriyel çözümler

Finans Sektörü Çözümleri

Herhangi bir işletme ve bu işletmelerin müşterileri arasındaki güçlü ilişkiler işin devamlılığı için önemli bir itici güçtür. Müşteriler için hazırlanan içeriklerin üretilmesi ve teslim edilmesi bu ilişkiye katkıda bulunan kritik bir parçadır. Bilançolar, faturalar, mektuplar, kontratlar, tanıtım broşürleri ve kredi başvuruları gibi finansal dökümanlar sadece müşteriye uygun içeriğin gönderilmesini değil aynı zamanda işletmeler için güvenin kazanılmasını, marka değerinin güçlenmesini, iş sürecinin daha kolay tamamlanmasını ve müşteri alışkanlıkları hakkında fikir sahibi olmasını sağlar.

Smart Content finans sektöründe firmanıza aşağıdaki yararları sağlar:

 • Risk Minimizasyonu: Gelişmiş dokümantasyon kalitesi ve veri şeffaflığı sağlar.
 • Zaman ve Maliyet Tasarrufu: Elektronik iş süreçler ile manuel iş akışlarını değiştirerek, kullanıcıların günlük işlerdeki verimliliği artırılabilir.
 • Esnek Çözümler: Oluşturulan belgeler gerçek piyasa taleplerindeki değişikliğe göre tekrar oluşturulabilir.
 • Aranılabilirlik: Değişik arama kriterleri kullanılarak örn: hesap numarası, ad veya soyad gibi arama yapılabilir
 • Verimlilik: Otomatik-tetiklenen iletişim ve güvenli bilgi transferi yoluyla müşteri memnuniyeti ve verimlilik elde edilebilir.
 • Kağıtsız Şirketler: Kağıt, kağıt depolama, fotokopi, faks ve maliyetlerinin azalmasını sağlar.
 • Kişiselleştirilmiş İçerik: Kişiselleştirilmiş ve uyumlu içerikleri hızlı, yüksek kaliteli çıktı sağlayabilir, Smart Content ile dinamik olarak müşteriye özel içerik ekleyebilirsiniz.
 • Çoklu Dağıtım Kanalları: Oluşturulan belgeler tercih şekillerine göre (örn Sosyal ağlar, e-posta, Posta ve FTP) müşterilere teslim edilebilir.
 • Yüksek Hacimli Belge Üretimi: Gerektiği miktarda belge oluşturulabilir.

Örnek: Tablolar, Faturalar, Mektuplar, Tasarılar, Sözleşmeler, Kredi Uygulamaları vb

Sigorta Sektörü Çözümleri

Sigorta şirketleri sürekli olarak müşteri hizmetlerinin kalitesini attırmak, kendi çalışanlarının verimliliğini arttırmak, belge yönetimini ve üretim maliyetlerini düşürmek, sigorta belge yönetimi ve güvenliğini sağlamak gibi önemli önecelikleri vardır. Son derece rekabetçi ve düzenlenmiş bu pazarda, poliçeler, faturalar, hasarlar ve sözleşmelerin sadece hızlı bir şekilde müşteriye teslim edilmesi yetmez aynı zamanda tamamen müşteri bilgileri ile uyumlu ve hatasız olarak teslim edilmesi gerekir.

Smart Content ile Sigorta şirketlerine takip eden faydaları sağlayablirsiniz.

 • Risk Minimizasyonu: Gelişmiş dokümantasyon kalitesi ve veri şeffaflığı sağlar.
 • Zaman ve Maliyet Tasarrufu: Elektronik iş süreçler ile manuel iş akışlarını değiştirerek, kullanıcıların günlük işlerdeki verimliliği artırılabilir.
 • Esnek Çözümler: Oluşturulan belgeler gerçek piyasa taleplerindeki değişikliğe göre tekrar oluşturulabilir.
 • Aranılabilirlik: Değişik arama kriterleri kullanılarak örn: hesap numarası, ad veya soyad gibi arama yapılabilir.
 • Verimlilik: Otomatik-tetiklenen iletişim ve güvenli bilgi transferi yoluyla müşteri memnuniyeti ve verimlilik elde edilebilir.
 • Kağıtsız Şirketler: Kağıt, kağıt depolama, fotokopi, faks ve maliyetlerinin azalmasını sağlar.
 • Kişiselleştirilmiş İçerik: Kişiselleştirilmiş ve uyumlu içerikleri hızlı, yüksek kaliteli çıktı sağlayabilir, Smart Content ile dinamik olarak müşteriye özel içerik ekleyebilirsiniz.
 • Çoklu Dağıtım Kanalları: Oluşturulan belgeler tercih şekillerine göre (örn Sosyal ağlar, e-posta, Posta ve FTP) müşterilere teslim edilebilir.
 • Yüksek Hacimli Belge Üretimi: Gerektiği miktarda belge oluşturulabilir.

  Örnek: Hasar Dokümanları, Teklifler, Poliçeler, Kontratlar vb.

 Sağlık Sektörü Çözümleri

Hastahaneler, klinikler ve sağlık hizmeti sunan diğer sağlık kuruluşları, hastanın veya tıbbi kayıtların faturalarına, sigorta poliçelerine veya çalışanlara ait dosyalara ulaşmaya iyi bir idari yapı için ihtiyaç duyarlar. Şirketler maliyetlerini minimumda tutmaya çalışırken ihtiyaçlarını karşılayacak bir çözüm yolu bulmaya çalışırlar.

Smart Content Sağlık sektöründeki firmanıza aşağıdaki faydaları sağlayabilir:

 • Memnuniyet Artışı: Hasta ve personel memnuniyetinde artış gözlenir.
 • Risk Minimizasyonu: Gelişmiş dokümantasyon kalitesi ve veri şeffaflığı sağlar.
 • Zaman ve Maliyet Tasarrufu: Elektronik iş süreçleri ile manuel iş akışlarını değiştirerek, kullanıcıların günlük işlerdeki verimliliği artırılabilir.
 • Kişiselleştirilmiş İçerik: Kişiselleştirilmiş ve uyumlu içerikleri hızlı, yüksek kaliteli çıktı sağlayabilir, Smart Content ile dinamik olarak müşteriye özel içerik ekleyebilirsiniz.

Örnek: Tıbbi Raporlar, Faturalar, Tıbbi Yayınlar, Hasta bilgi formları, sigorta fpoliçeleri, Tedavi yetkilendirme formları.

İmalat Sanayi Çözümleri

Üreticiler ürünlerinin dağıtımını, takibini sağlamak ve sayısız dokümanı arşivlemek (örneğin faturalar, makbuzlar, planlama belgeleri, sipariş edilen herhangi bir parçanın geliştirme ve üretimi boyunca üretilen belgeler) zorundalar. İnsan kaynakları ile tedarik zincir yönetimi ve kurumsal içerik yönetim süreçlerini birbiriyle bütünleştirmeye ihtiyaç duyarlar. Kopyalama, elden dağıtım ve belgeleri gönderme büyük, zahmetli ve masraflı bir süreç doğurur.

 • Memnuniyet Artışı: Müşterileriniz ve satıcılar arasında memnuniyet artar.
 • Kağıtsız Şirketler: Kağıt, kağıt depolama, fotokopi, faks ve maliyetlerinin azalmasını sağlar.
 • İş süreçlerinin otomasyonu: İş akışları ile süreçleri daha verimli hale getirmek, standartlaştırmak ve otomasyonunu yapmak. Örnek: fatura onaylanması ve bilgi dağılımı
 • Risk Minimizasyonu: Gelişmiş dokümantasyon kalitesi ve veri şeffaflığı sağlar.
 • Çoklu Dağıtım Kanalları: Oluşturulan belgeler tercih şekillerine göre (örn Sosyal ağlar, e-posta, Posta ve FTP) müşterilere teslim edilebilir.
 • Yüksek Hacimli Belge Üretimi: Gerektiği miktarda belge oluşturulabilir
 • Aranılabilirlik: Değişik arama kriterleri kullanılarak örn: hesap numarası, ad veya soyad gibi arama yapılabilir.
 • Verimlilik: Otomatik-tetiklenen iletişim ve güvenli bilgi transferi yoluyla müşteri memnuniyeti ve verimlilik elde edilebilir.
 • Esnek Çözümler: Oluşturulan belgeler gerçek piyasa taleplerindeki değişikliğe göre tekrar oluşturulabilir.
 • Kişiselleştirilmiş İçerik: Kişiselleştirilmiş ve uyumlu içerikleri hızlı, yüksek kaliteli çıktı sağlayabilir, Smart Content ile dinamik olarak müşteriye özel içerik ekleyebilirsiniz.

Örnek: Müşteri Tasarı ve Sözleşmeleri, Ticari Teklifler, Fakslar, e- postalar, İç ve Dış iletişimler, Müşteri Siparişleri, Sipariş Detayları, Faturalar vb.

 Lojistik ve Ulaştırma  Sektörü Çözümleri

Lojistik ve ulaştırma, sevkiyat formaları, satış siparişleri, teslimat makbuzları, ürün değişimleri, faturalar, sigortalar, çalışan bilgileri gibi belgenin çok miktarda bulunduğu bir sektördür. Bu belgelerin tümünün daha sonra kullanımı için elle oluşturulması, gerekli değişiklikler yapılması, onaylanması yada doğru bir şekilde depolanması gerekmektedir. Ancak bütün bu işlerin hepsini elle yapmak hem zaman alıcı hemde oldukça maliyetli bir iştir.

Smart Content lojistik ve ulaştırma sektöründeki firmanıza aşağıdaki faydaları sağlayabilir:

 • Memnuniyet Artışı: Müşteriler ve sağlayıcılar arasında memnuniyet artar.
 • Risk Minimizasyonu: Gelişmiş dokümantasyon kalitesi ve veri şeffaflığı sağlar.
 • Zaman ve Maliyet Tasarrufu: Elektronik iş süreçleri ile manuel iş akışlarını değiştirerek, kullanıcıların günlük işlerdeki verimliliği artırılabilir.
 • Kişiselleştirilmiş İçerik: Kişiselleştirilmiş ve uyumlu içerikleri hızlı, yüksek kaliteli çıktı sağlayabilir, Smart Content ile dinamik olarak müşteriye özel içerik ekleyebilirsiniz.

Örnek: Tıbbi Raporlar, Faturalar, Tıbbi Yayınlar, Hasta bilgi formları, Sigorta poliçeleri, Tedavi yetkilendirme formları.

Hukuk Sektörü Çözümleri

Birçok hukuk firması sayıca oldukça çok belgelerle baş etmeye çalışmaktadır. Yine bu fimalarda içerik yönetimi konusu sık sık gündeme gelir. Dosyaları yönetebilmek için kullanılan klasik yöntemler hem zaman hemde para kaybına neden olurken aynı zamanda daha da çok çaba harcamanıza neden olur.

Smart Content ofis işlerinizi daha verimli ve etkin bir hale getiren büyük bir yatırımdır. Yatırımın size geri dönüşü avukatlar ve personel için daha az hayal kırıklığı, daha mutlu müşteriler ve kolay erişilebilir belgeler şeklinde olacaktır.

 • Smart Content hukuk sektöründeki firmanıza şu faydaları sağlayabilir:

  • Memnuniyet Artışı: Müşteri memnuniyet artar.
  • Kağıtsız Şirketler: Kağıt, kağıt depolama, fotokopi, faks ve maliyetlerinin azalmasını sağlar.
  • İş Süreçlerinin Otomasyonu: İş akışları ile süreçleri daha verimli hale getirmek, standartlaştırmak ve otomasyonunu yapmak. Örnek: fatura onaylanması ve bilgi dağılımı
  • Risk Minimizasyonu: Gelişmiş dokümantasyon kalitesi ve veri şeffaflığı sağlar
  • Çoklu Dağıtım Kanalları: Oluşturulan belgeler tercih şekillerine göre (örn Sosyal ağlar, e-posta, Posta ve FTP) müşterilere teslim edilebilir.
  • Yüksek Hacimli Belge Üretimi: Gerektiği miktarda belge oluşturulabilir.
  • Aranılabilirlik: Değişik arama kriterleri kullanılarak örn: hesap numarası, ad veya soyad gibi arama yapılabilir.
  • Verimlilik: Otomatik-tetiklenen iletişim ve güvenli bilgi transferi yoluyla müşteri memnuniyeti ve verimlilik elde edilebilir.
  • Esnek Çözümler: Oluşturulan belgeler gerçek piyasa taleplerindeki değişikliğe göre tekrar oluşturulabilir.
  • Kişiselleştirilmiş İçerik: Kişiselleştirilmiş ve uyumlu içerikleri hızlı, yüksek kaliteli çıktı sağlayabilir, Smart Content ile dinamik olarak müşteriye özel içerik ekleyebilirsiniz.

  Örnek: Müşteri Dosyaları , Dava Dosyaları vb.

En kısa zamanda size ulaşalım.

Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi alabilmek için lütfen bilgilerinizi bırakınız.
SMART AR-GE

SMART BİZ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÜRETİM YÖNETİMİ

SATIN ALMA YÖNETİMİ

STOK TÖNETİMİ

PROJE YÖNETİMİ

TEDARİKÇİ YÖNETİMİ

SİSTEM YÖNETİMİ

SMART CONTENT

SMART PARS